Các bản Net Framework

File ISO bao gồm các bản Net Framework: – Net Framework 2.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 3.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 3.5  (32bit và 64bit). – Net Framework 4.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 4.5  (32bit và 64bit). File ISO: Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo