Các bản Net Framework

07/03/2018 Nosomovo 0

File ISO bao gồm các bản Net Framework: – Net Framework 2.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 3.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 3.5  (32bit và 64bit). – Net Framework 4.0  (32bit và 64bit). – Net Framework 4.5  (32bit và 64bit). File ISO: Tải về. Hy vọng hữu

Khắc phục lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài Net Framework 4.0 trên Windows 7

06/09/2017 Nosomovo 0

Khi cài đặt Net Framework 4.0 trên windows 7 tôi bị dính lỗi “HRESULT 0xc8000222“. Nguyên nhân xuất hiện lỗi “HRESULT 0xc8000222” khi cài Net Framewok 4.0 là do dịch vụ Update của Windows 7 bị lỗi. Cách khắc phục: Mở hội thoại run gõ: cmd rồi bấm phím Enter. Trong cửa sổ cmd gõ: Net stop WuAuServ (để tắt dịch vụ update của