Khắc phục lỗi HRESULT 0xc8000222 khi cài Net Framework 4.0 trên Windows 7

Khi cài đặt Net Framework 4.0 trên windows 7 tôi bị dính lỗi “HRESULT 0xc8000222“. Nguyên nhân xuất hiện lỗi “HRESULT 0xc8000222” khi cài Net Framewok 4.0 là do dịch vụ Update của Windows 7 bị lỗi.

Cách khắc phục:

  1. Mở hội thoại run gõ: cmd rồi bấm phím Enter.
  2. Trong cửa sổ cmd gõ: Net stop WuAuServ (để tắt dịch vụ update của windows).
  3. Mở thư mục Windows (C:\Windows) tìm đến thư mục SoftwareDistribution và đổi tên thành SDold.
  4. Quay trở lại cửa sổ cmd gõ: Net start WuAuServ (để bật lại dịch vụ update của windows đã tắt ở bước 2).
  5. Thực hiện cài lại Net Framework 4.0 bình thường.
Chia sẻ lên