Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé:

Trong đó:

  • Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây.
  • Dòng thứ 2: Cho phép ứng dụng tiếp tục thực hiện công việc sau khi đã ngủ xong.

Đơn giản vậy thôi nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời