Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé:

System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond
Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep

Trong đó:

  • Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây.
  • Dòng thứ 2: Cho phép ứng dụng tiếp tục thực hiện công việc sau khi đã ngủ xong.

Đơn giản vậy thôi nhé.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi