Sleep in C#

Nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ C#. Và muốn cho ứng dụng ngủ 1 vài mili giây thì đây là code bạn cần nhé: System.Threading.Thread.Sleep(1); //Sleep 1 milisecond Application.DoEvents(); //Continute do some code after sleep Trong đó: Dòng thứ nhất: cho ngủ 1 mili giây. Dòng thứ 2: Cho phép ứng …
Đọc tiếp Sleep in C#

Tắt chế độ ngủ (sleep) cho laptop

Để ngăn không cho máy tỉnh chuyển sang chế độ ngủ đối với laptop chúng ta thực hiện như sau: Bước 1: Bấm vào biểu tượng cục pin ở thanh taskbar và chọn More power options: Bước 2: Bấm vào Change plan settings ở chế độ sử dụng pin hiện tại: Bước 3: Tại mục Put …
Đọc tiếp Tắt chế độ ngủ (sleep) cho laptop