Copy folder in C#

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé!

Trong đó:

  • sourceDir: là thư mục nguồn chứa dữ liệu cần copy.
  • destDir: là thư mục chứa nội dung copy từ thư mục sourceDir.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời