Copy folder in C#

Nếu bạn đang tìm code c# thực hiện copy thư mục thì đây, ngay bên dưới đây là code bạn cần nhé!

private void DirectoryCopy(string sourceDir, string destDir)
{
	DirectoryInfo dir = new DirectoryInfo(sourceDir);
	DirectoryInfo[] dirs = dir.GetDirectories();
	if (!dir.Exists)
	{
		throw new DirectoryNotFoundException(
			"Không tìm thấy thư mục: " + sourceDir);
	}
	if (!Directory.Exists(destDir))
	{
		Directory.CreateDirectory(destDir);
	}
	FileInfo[] files = dir.GetFiles();
	foreach (FileInfo file in files)
	{
		string temppath = Path.Combine(destDir, file.Name);
		file.CopyTo(temppath,true);
	}
	foreach (DirectoryInfo subdir in dirs)
	{
		string temppath = Path.Combine(destDir, subdir.Name);
		DirectoryCopy(subdir.FullName, temppath);
	}
}

Trong đó:

  • sourceDir: là thư mục nguồn chứa dữ liệu cần copy.
  • destDir: là thư mục chứa nội dung copy từ thư mục sourceDir.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi