Cách khắc phục lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio

1. Mô tả lỗi

Tôi thực hiện mount file iso cài đặt của visual studio 2013 sang ổ đĩa ảo để cài đặt thì nhận được thông báo lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” như sau:

Hình 1. Lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio 2013

2. Cách khắc phục

Để khắc phục lỗi này, tôi đã sử dụng phần mềm Ultral iso (Phần mền đọc và tạo file iso) mở file iso visual studio và chạy file cài đặt trực tiếp từ phần mềm này thì không gặp lỗi này nữa.

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên