Cách khắc phục lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio

1. Mô tả lỗi Tôi thực hiện mount file iso cài đặt của visual studio 2013 sang ổ đĩa ảo để cài đặt thì nhận được thông báo lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” như sau: 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi đã sử dụng phần mềm Ultral iso (Phần mền đọc …
Đọc tiếp Cách khắc phục lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio