Cách khắc phục lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio

1. Mô tả lỗi Tôi thực hiện mount file iso cài đặt của visual studio 2013 sang ổ đĩa ảo để cài đặt thì nhận được thông báo lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” như sau: 2. Cách khắc phục Để khắc phục lỗi này, tôi đã sử dụng phần mềm Ultral iso (Phần mền đọc …
Đọc tiếp Cách khắc phục lỗi “Windows Program Compatibility mode is on” khi cài đặt visual studio

Các bản cài đặt Visual Studio

Danh sách các bản cài đặt phần mềm Visual Studio: Visual studio 2003: Bấm để tải về Visual Studio 2012 (bản Ultimate): Bấm để tải về [Key: RBCXF-CVBGR-382MK-DFHJ4-C69G8] Visual Studio 2013 (bản Ultimate): Bấm để tải về [Key: BWG7X-J98B3-W34RT-33B3R-JVYW9]   Nội dung liên quan đề xuất cho bạn: Các bản cài đặt DevExpress Hy vọng …
Đọc tiếp Các bản cài đặt Visual Studio