Lệnh cấu hình tài khoản git

Để cấu hình tài khoản git sau khi đã cài đặt git vào máy chúng ta dùng 2 lệnh sau:

 

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời