Giới thiệu hệ thống Open APIS

Hệ thống open apis do Nosomovo Team cung cấp.

Hệ thống Open APIS là một sản phẩm do Nosomovo Team xây dựng với mục đích cung cấp các dữ liệu mở phục vụ các bạn lập trình sử dụng để phát triển nhanh sản phẩm của mình. Hiện tại, hệ thống Open APIS chỉ mới phát triển 9 nhóm API gồm:

CONVERT/

 1. bodautiengviet: Loại bỏ dấu tiếng Việt
 2. numbertotext: Đọc số thành chữ
 3. vnphonenumber: Chuyển đầu số điện thoại
 4. am2duonglich: Đổi ngày Âm lịch sang Dương lịch
 5. duong2amlich: Đổi ngày Dương lịch sang Âm lịch
 6. text2qrcode: Chuyển 1 chuỗi thành QR-Code (base_64)
 7. text2barcode: Chuyển 1 chuỗi thành barcode [C128] (base_64)
 8. text2slug: Chuyển 1 chuỗi thành Slug

LOOKUP/

 1. myip: Lấy địa chỉ IP truy cập
 2. domain2ip: Lấy địa chỉ IP của 1 Domain
 3. ip2domain: Lấy Domain của 1 địa chỉ IP

COUNTRY/

 1. getalllist: Lấy danh sách tất cả quốc gia
 2. getdetail: Lấy danh thông tin 1 quốc gia

PROVINCE/

 1. getalllist: Lấy danh sách tất cả tỉnh của 1 quốc gia
 2. getdetail: Lấy danh thông tin 1 tỉnh

DISTRICT/

 1. getalllist: Lấy danh sách tất cả huyện của 1 tỉnh
 2. getdetail: Lấy danh thông tin 1 huyện

COMMUNE/

 1. getalllist: Lấy danh sách tất cả xã của 1 huyện
 2. getdetail: Lấy thông tin 1 xã

ETHNIC/

 1. getalllist: Lấy danh sách tất cả Dân tộc ở Việt Nam
 2. getdetail: Lấy thông tin 1 dân tộc

POSTCODE/

 1. getalllist: Lấy danh sách POST CODE tất cả tỉnh thành
 2. getdetail: Lấy thông tin chi tiết 1 POST CODE

LANDTYPEPURPOSE/

 1. getalllist: Lấy tất cả danh sách mục đích sử dụng đất
 2. getdetailbyid: Lấy thông tin chi tiết 1 mục đích sử dụng đất theo ID
 3. getdetailbycode: Lấy thông tin chi tiết 1 mục đích sử dụng đất theo MÃ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
 4. searchbyname: Tìm (tương đối) mục đích sử dụng đất theo tên

Các bạn có thể test api đã giới thiệu ở trên tại địa chỉ: https://api.nosomovo.xyz nhé.

Mong nhận được sự đóng góp nhiều hơn nữa từ các bạn để nhóm có thể phát triển sản phẩm thêm, phục vụ đa dạng nhu cầu hơn.

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi mail về địa chỉ nosomovo@gmail.com

Xin chân thành cảm ơn các bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi