Cách bật/tắt Hyper-V trong windows 10

Để tắt/bật Hyper-V trên windows chúng ta thực hiện một số bước sau:

Bước 1: Vào Control panel rồi vào Programs theo hướng dẫn thao tác tại hình 1.

Hình 1. Cách mở Programs trên windows từ Control panel

Bước 2: Chọn “Turn Windows feautures on or off“, sau đó bỏ chọn ở mục “Hyper-V” rồi bấm “OK” (Xem hình 2)

Hình 2. Tắt Hyper-V trong Windows feauture

Bước 3: Đợi quá trình thay đổi hoàn tất rồi bấm “Restart now” để khởi động lại máy tính (Cái này bắt buộc phải khởi động lại máy).

Hình 3. Khởi động lại máy tính để áp dụng việc tắt Hyper-V

Hy vọng hữu ích với bạn!

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời