Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

1. Mô tả lỗi Khi bấm mở máy ảo trong VMware thì nhận được thông báo lỗi “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation” (xem hình 1). Và tất nhiên không thể bật được máy ảo lên rồi. 2. Cách sửa lỗi Để sửa …
Đọc tiếp Cách fix lỗi: “VMware Workstation and Hyper-V are not compatible. Remove the Hyper-V role from the system before running VMware Workstation.”

Cách bật/tắt Hyper-V trong windows 10

Để tắt/bật Hyper-V trên windows chúng ta thực hiện một số bước sau: Bước 1: Vào Control panel rồi vào Programs theo hướng dẫn thao tác tại hình 1. Bước 2: Chọn “Turn Windows feautures on or off“, sau đó bỏ chọn ở mục “Hyper-V” rồi bấm “OK” (Xem hình 2) Bước 3: Đợi quá trình …
Đọc tiếp Cách bật/tắt Hyper-V trong windows 10