Cách bật/tắt Hyper-V trong windows 10

Để tắt/bật Hyper-V trên windows chúng ta thực hiện một số bước sau: Bước 1: Vào Control panel rồi vào Programs theo hướng dẫn thao tác tại hình 1. Bước 2: Chọn “Turn Windows feautures on or off“, sau đó bỏ chọn ở mục “Hyper-V” rồi bấm “OK” (Xem hình 2) Bước 3: Đợi quá trình …
Đọc tiếp Cách bật/tắt Hyper-V trong windows 10