Lỗi thằng design

Hình ảnh đôi cánh của chim cú được thay bằng quyển sách bạn nghĩ đến thông điệp gì?

Lỗi thằng design
Lỗi thằng design

Cho dù con cú có khả năng xoay đầu 180 độ về bên trái cũng như bên phải thì nó không thể nào đọc được nội dung của cuốn sách nó bỏ công vác theo bên mình.

Kết luận: Nó không biết gì cả và lỗi tại thằng design.

Nosomovo

Chia sẻ lên

Trả lời