Các phím hữu ích dùng khi khởi động máy tính Macbook

Tắt máy hoàn toàn rồi các bạn hãy nhấn nút nguồn và sau đó nhấn những phím sau tùy vào mục đích sử dụng cụ thể của mình: Nhấn giữ Phím ‘C’: Khi đó Mac sẽ khởi động từ USB, ổ đĩa DVD/CD. Nhấn giữ Phím ‘X’: Mac sẽ khởi động thẳng và macOS. Nhấn …
Đọc tiếp Các phím hữu ích dùng khi khởi động máy tính Macbook