CPU-Z, Phần mềm kiểm tra thông tin cấu hình máy tính

Nếu bạn đang tìm một phần mềm để kiểm tra cấu hình máy tính thì CPU-Z là một phần mềm tuyệt vời nhé. CPU-Z là phần mềm giúp bạn xem thông tin máy tính một cách tiện lợi. – CPU-Z (ver1.57): Tải về. Hy vọng hữu ích với bạn! Nosomovo