Hoa quỳnh – Nữ hoàng của đêm tối

Quê hương của hoa quỳnh ở trong rừng nhiệt đới Mexico. Nó không có lá, mà nhờ vào cọng chốt thịt màu lục để thực hiện việc quang hợp. Hoa quỳnh chỉ nở vào nửa đêm, khoảng 12 giờ, thời gian hoa nở chỉ có bốn, năm tiếng đồng hồ, trời chưa sáng hẳn thì …
Đọc tiếp Hoa quỳnh – Nữ hoàng của đêm tối