Văn hóa bật đèn xe

08/03/2019 NinjaCao 0

Đi đêm các bạn sợ nhất là gì ? Riêng tôi thì sợ nhất có đèn nhưng vẫn không thấy đường. Không phải vì đèn không đủ sáng, mà là nó quá sáng (ý tôi là đèn của người đi ngược chiều với tôi). Có rất nhiều người trong từ