Hướng dương – dũng sĩ duyệt cỏ dại

Thế kỷ 16, người Tây Ban Nha mới được làm quen với hoa hướng dương ở châu Mỹ. Loài hoa mà trước đó họ chưa từng thấy qua. Đài của hướng dương rất đẹp, lại còn biết quay theo hướng một trời. Điều này làm cho họ thấy nó rất lạ. Họ liền đem cây …
Đọc tiếp Hướng dương – dũng sĩ duyệt cỏ dại