Văn hóa bật đèn xe

Đi đêm các bạn sợ nhất là gì ? Riêng tôi thì sợ nhất có đèn nhưng vẫn không thấy đường. Không phải vì đèn không đủ sáng, mà là nó quá sáng (ý tôi là đèn của người đi ngược chiều với tôi). Có rất nhiều người trong từ điển của họ không có …
Đọc tiếp Văn hóa bật đèn xe