Giới trẻ và căn bệnh “ảo tưởng sức mạnh” mãi chẳng nhận ra giá trị thật của bản thân

Theo các nhà tuyển dụng giới trẻ hiện hay mắc phải căn bệnh mang tên “Ảo tưởng sức mạnh”. Vậy bệnh này có thương thường nó biểu hiện gì? Theo các chuyên gia bệnh “Ảo tưởng sức mạnh” thường có các biểu hiện phổ biến như: – Lười nhưng “ảo tưởng” năng lực – Bằng …
Đọc tiếp Giới trẻ và căn bệnh “ảo tưởng sức mạnh” mãi chẳng nhận ra giá trị thật của bản thân