Bài thơ ếch con và bạn

Ếch con nhìn xuống nước

Thấy một bạn ếch con

Hai mắt chú xoe tròn

Rồi reo lên: “Chào bạn!”

Chú ếch kia lẳng lặng

Không đáp lại một câu

Hai con ếch giống nhau

Đều tròn xoe đôi mắt.

Nosomovo (Sưu tầm)

Chia sẻ lên