Cách loại bỏ các số 0 ở đầu chuỗi trong mysql

Trường hợp dữ liệu của bạn đang lưu trong cơ sở dữ liệu là chuỗi “15” và bạn cần kiểm tra chuỗi “0000015” có bằng chuỗi “15” hay không và lấy nó ra. Dĩ nhiên bạn so sánh bằng mệnh đề where `tentruong`=”0000015″  thì kết quả trả là không lấy được dữ liệu mình cần.

Để giải quyết vấn đề này chúng ta thực hiện loại bỏ các số 0 vô nghĩa kia trong mệnh đề điều kiện WHERE như sau:

SELECT *

FROM `ten_bang`

WHERE TRIM(LEADING '0' FROM `ten_truong`) = TRIM(LEADING '0' FROM "0000015");

Ví dụ, Ta có bảng dữ liệu sau:

id ten_truong
1 15
2 0000015

Thực hiện query:

SELECT *

FROM `ten_bang`

WHERE TRIM(LEADING '0' FROM `ten_truong`) = TRIM(LEADING '0' FROM "0000015");

Kết quả là:

id ten_truong
1 15
2 0000015

Thực hiện query:

SELECT *

FROM `ten_bang`

WHERE `ten_truong` = TRIM(LEADING '0' FROM "0000015");

Kết quả là:

id ten_truong
1 15

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO