Định dạng dd/mm/yyyy trong mysql

Khi thời gian bạn lưu trong csdl của mình là dạng timestamp, như khi hiển thị lên muốn nó có dạng dd/mm/yyyy. và việc này bạn xử lý ngay trong query của mysql chứ không cần đưa lên ngôn ngữ lập trình. Để thực hiện điều này bạn sử dụng hàm FROM_UNIXTIME với cú pháp như sau:

FROM_UNIXTIME(ten_truong, '%d/%m%Y')

Ngoài ra, nếu muốn có thêm giờ, phút, giây thì:

FROM_UNIXTIME(ten_truong, '%d/%m/%Y %H:%m:%s')

Thứ tự: %d, %m, %Y, %H,%m, %s chúng ta có thể đặt tùy ý theo nhu cầu sử dụng.

Nếu bạn không thích dấu “/” hay đấu “:” như trên thì bạn cũng có thể sử dụng ký tự khác để thay cho 2 ký tự đó.

nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO