Tự thực thi một hàm sau mỗi khoản thời gian định trước trong javascript

Để thực hiện một công việc nào đó sau cứ mỗi khoản thời gian t (tính bằng mili giây) trong javascript chúng ta có thể dùng  hàm window.setInterval  làm điều này. Sau đây là cách sử dụng hàm window.setInterval  này:

Viết sẵn 1 hàm thực hiện công việc các công việc cần thực hiện theo ý đồ rồi dùng hàm window.setInterval  gọi hàm thực hiện công việc đó với thời gian chỉ định như code bên dưới.

<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
	window.setInterval("hamthuchiencongviec()",1000); // thời gian tính bằng mili giây, 1000 là 1 giây
	});
	
	function hamthuchiencongviec()
	{
		//Code thực hiện các công việc cần thực hiện
	}
</script>

Nosomovo

Chia sẻ lên
WEB5k - Thiết kế website giá rẻ chuẩn SEO

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi