Nguyễn Hữu Cảnh (1650 – 1700)

Năm 1698, ông được chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) cử làm Thống suất Kinh lược xứ Đồng Nai với nhiệm vụ khai hoang mở cõi, dàn xếp biên cương. Ông lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long, dựng dinh Trấn Biên (Biên Hòa) và xứ Sài Côn làm huyện Tân Bình, dựng dinh Phiên …
Đọc tiếp Nguyễn Hữu Cảnh (1650 – 1700)