Các nhà bất học vừa công bố đơn vị đo thời gian mới mang tên “Bửa nào rảnh cà phê”

Vừa qua, các nhà bất học không cần học vừa bổ sung thêm một đơn vị đo thời gian mới. Đơn vị mới công bố mang tên “Bữa nào rảnh cà phê“. Cái tên nghe thật quái đảng và khó hiểu phải không nào? Không sao, hãy xem hình sau sẽ hiểu ngay thôi. Vậy …
Đọc tiếp Các nhà bất học vừa công bố đơn vị đo thời gian mới mang tên “Bửa nào rảnh cà phê”