Buông bỏ tất cả lại được tất cả

Hầu hết mỗi chúng ta điều đã từng giải qua những giai đoạn của cuộc đời mình ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ, ở đâu đó tôi đã từng nghe một câu nói rất hay ” Sự việc vốn không thay đổi, vui hay buồn là do cách nghĩ của ta mà thôi“. …
Đọc tiếp Buông bỏ tất cả lại được tất cả