Không ai có thể thành công nếu phó mặt cuộc sống của mình cho số phận

Bạn chẳng cần phải là một nhà tiên tri mới đoán trước được tương lai của một ai đó, nhưng bạn có thể nhìn thấy tương lai của người khác bằng cách đặt cho họ một câu hỏi đơn giản: “Chính xác thì mục đích sống của bạn là gì? bạn có kế hoạch gì …
Đọc tiếp Không ai có thể thành công nếu phó mặt cuộc sống của mình cho số phận