Tắt chế độ ngủ (sleep) cho laptop

Để ngăn không cho máy tỉnh chuyển sang chế độ ngủ đối với laptop chúng ta thực hiện như sau: Bước 1: Bấm vào biểu tượng cục pin ở thanh taskbar và chọn More power options: Bước 2: Bấm vào Change plan settings ở chế độ sử dụng pin hiện tại: Bước 3: Tại mục Put …
Đọc tiếp Tắt chế độ ngủ (sleep) cho laptop