CodeIgniter: HMVC Multi Projects

Nếu bạn đang muốn xây dựng hệ thống website với 1 source duy nhất nhưng có thể chạy nhiều project? Thì đây! ngay bên dưới, là source codeigniter HMVC multi project – đúng cái bạn cần nhé. Link source github: https://github.com/agmsoftware/projectapp Còn đây là nội dung file readme của tác giả. ProjectApp Codeigniter HMVC for …
Đọc tiếp CodeIgniter: HMVC Multi Projects