Weekday – Hàm xác định thứ trong tuần trong Excel

Nếu bạn muốn kiểm tra xem một ngày nào đó là ngày thứ mấy trong tuần. Ví dụ bạn cần kiểm tra xem ngày 1/7/2019 là ngày thứ mấy? – Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hay chủ nhật. Hãy yên tâm, excel trang bị cho bạn 1 hàm …
Đọc tiếp Weekday – Hàm xác định thứ trong tuần trong Excel