Danh sách trạm quan trắc trên lãnh thổ Việt Nam

BẢNG TRA CỨU DANH SÁCH TRẠM QUAN TRẮC TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM STT Tên trạm Địa danh Tỉnh Vùng Hạng Kinh độ Vĩ độ 1 Lai Châu P Sông Đà, TX Mường Lay Lai Châu Tây Bắc 1 103,15 22,0667 2 Tam Đường TX Lai Châu Lai Châu Tây Bắc 1 103,4833 22,4167 3 …
Đọc tiếp Danh sách trạm quan trắc trên lãnh thổ Việt Nam