Chỉnh định dạng dấu chấm và phẩy của số trên windows 7

Video bên dưới sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh máy tính của mình sử dụng dấu phẩy hay dấu chấm để định dạng phân cách hàng nghìn và dấu phẩy của số thập phân: Nosomovo