Xác định tên gọi của năm âm lịch

06/09/2017 Nosomovo 0

Để xác định tên gọi của một năm nào đó chúng ta dựa vài khái niệm can, chi và chọn 1 năm làm mốc đã xác định được tên. Bảng tên gọi của nămChúng ta có 10 Can thứ tự lần lượt là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Biểu diễn 10 Can này vào 1 mảng