Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress

Để cài đặt Tiếng việt cho website WordPress chúng ta thực hiện với 3 bước như sau: Bước 1: Chọn Settings => Site Language là “Tiếng Việt” thay cho “English” hiện tại. Bước 2: Bấm Save Changes để lưu cài đặt lại. Bước 3: Chọn menu Bảng tin => Cập nhật => Bấm vào nút …
Đọc tiếp Cài đặt ngôn ngữ tiếng việt cho website WordPress