Hướng dẫn cài đặt thư viện gd trong virtualmin

Để cài đặt thư viện GD trong virtualmin chúng ta thực hiện các bước như sau: Bước 1: Vào menu Webmin -> System -> Software Packages Bước 2: Chọn mục Package from APT Bước 3: Bấm nút Search APT Bước 4: gõ tìm php-gd ở cửa sổ bật lên Bước 5: Chọn thư viện php-gd …
Đọc tiếp Hướng dẫn cài đặt thư viện gd trong virtualmin

Các file backup tạm của webmin nằm ở đâu?

Khi bạn thực hiện backup các host trong webmin thì file tạm (temporary) sẽ được lưu trữ ở đâu? Câu trả lời là các file tạm khi virtualmin (webmin) thực hiện backup sẽ được tạo ra ở trong thư mục mặc định là ./tmp/.webmin nhé. Ngoài ra, để xem chính xác đường đẫn thư mục …
Đọc tiếp Các file backup tạm của webmin nằm ở đâu?