Ngọc Trai có tên gọi khác là gì?

Ngọc Trai còn có tên gọi khác là “Hạt Trân Châu” thời xa xưa hạt Trân Châu quý giá hơn vàng và được đùng làm trang sức cho các tiểu thư con nhà giàu lúc xưa và cũng được dâng lên cho các vua chúa làm Cống phẩm. Ngày nay, Ngọc Trai được sử dụng …
Đọc tiếp Ngọc Trai có tên gọi khác là gì?