Vn Tools 2.0 – Một Add-Ins tiện ích trong excel

Vn Tools là một tiện ích hỗ trợ đắc lực cho người dùng phần mềm excel để xử lý công việc. Công cụ này giúp người dùng excel thực hiện chuyển đổi số thành chữ một cách dễ dàng thông qua hàm VND được tích hợp sẵn. Ngoài việc chuyển số thành chữ, với phiên …
Đọc tiếp Vn Tools 2.0 – Một Add-Ins tiện ích trong excel