Cách lấy dữ liệu trong USB bị virus ẩn bằng tay không trên Windows

1. Mô tả hiện tượng Dữ liệu USB của bạn tự nhiên mất tiêu, nhưng dung lượng trên USB không giảm đổi thì đừng quá lo lắng chúng ta có thể tự lấy lại dữ liệu của mình. Có trường hợp thì để lại Shortcut như hình và cũng có trường hợp không có. 2. …
Đọc tiếp Cách lấy dữ liệu trong USB bị virus ẩn bằng tay không trên Windows