Thiên tuế – Cây mà lại đẻ ra trứng

Nhìn vào dáng vẻ của cây, có người cho rằng nó rốt cứng cáp. Thực ra, cây thiên tuế, còn gọi là cây thiết thụ, có thân gỗ mềm, chẳng qua là nó thích chút sắt mà thôi. Nếu ta rải một ít mạt sắt bên gốc một cây thiên tuế mọc cằn cỗi, nó …
Đọc tiếp Thiên tuế – Cây mà lại đẻ ra trứng