Khắc phục lỗi: “421 Too many connections (8) from this IP” trong Filezilla

1. Mô tả vấn đề Khi bạn sử dụng Filezilla và kết nối để down/up file giữa host và máy tính thì xuất hiện lỗi “421 Too many connections (8) from this IP“ như hình bên dưới đây: 2. Nguyên nhân Lỗi này xuất hiện khi có quá nhiều kết nối đến host đồng thời …
Đọc tiếp Khắc phục lỗi: “421 Too many connections (8) from this IP” trong Filezilla