Cách trồng hoa thược dược

Thược dược là loài hoa rất dễ trồng, có thời gian nở từ tháng 6 đến tháng 9. Đặc biệt, thược dược có thể thích nghi với nhiều vùng khí hậu khác nhau, từ khí hậu lạnh đến nóng và ẩm. Củ của thược dược có tồn tại thời gian ngủ, do đó ở vùng khí …
Đọc tiếp Cách trồng hoa thược dược