Tắt kiểm tra khóa khi xóa dữ liệu, xóa bảng trong mysql

Khi chúng ta thực hiện xóa dữ liệu trong bảng hoặc xóa bảng trong mysql thì không xóa được do bị bắt khóa ngoại. Để giải quyết vấn đề này ta tắt chế độ kiểm tra khóa ngoại trước khi thực hiện xóa bảng hoặc xóa dữ liệu. Cách làm như sau: Ta sử dụng …
Đọc tiếp Tắt kiểm tra khóa khi xóa dữ liệu, xóa bảng trong mysql