Cài đặt vị trí của thanh Taskbar trên windows 7

Video sau sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện đặt lại vị trí hiển thị của thanh Taskbar theo ý mình. Các vị trí bao gồm: 1. Ở phái dưới màn hình. 2. Ở phía trên màn hình. 3. Ở bên trái màn hình. 4. Ở bên phải màn hình.   Hy vọng hữu ích …
Đọc tiếp Cài đặt vị trí của thanh Taskbar trên windows 7