Ẩn Task name của ứng dụng viết bằng C# trong Windows Task Manager

Bạn phát triển một ứng dụng với C#. Và bạn có nhu cầu ẩn Task name hiển thị trong Windows Task Manager? Để thực hiện điều, này bạn chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản là đặt giá trị thuộc tính Text của form là null. this.Text = null; Thật dễ phải không nào! Nosomovo