Máy tính mở lên thì sai ngày giờ (sai thời gian) là bị gì?

Một ngày, chiếc máy tính của bạn bỗng trở nên giở chứng. Mỗi lần mở máy lên thì thời nó đưa bạn về quá khứ (thời gian lúc nó được sinh ra). Mặc dù, bạn đã chỉnh nó về đúng thời gian hẳn hoi. Nhưng khi tắt máy mở lại thì mọi chuyện đâu cũng …
Đọc tiếp Máy tính mở lên thì sai ngày giờ (sai thời gian) là bị gì?