printThis – Một jQuery plugin cho việc in ấn từ web

Nếu bạn đang tìm 1 plugin jQuery để sử dụng cho công việc in ấn trên môi trường web! Thì printThis là một plugin như thế. Việc sử dụng printThis plugin vô cùng đơn giản. PrintThis plugin cho phép bạn in nội dung từ một hoặc nhiều ID đều được cả. Ví dụ 1: Sử dụng đơn …
Đọc tiếp printThis – Một jQuery plugin cho việc in ấn từ web