Phong bì

PHONG BÌ Hồi nó còn nhỏ, trước nhà có một khoản vườn rộng chừng hai cái nông tằm. Mẹ nó thường sưa tầm rất nhiều loại hoa mang về trồng trong khoảng đất đó. Nó như một con chim chích bông, ngày ngày mang chiếc bình tưới ra vườn, tắm mát cho từng góc hoa, …
Đọc tiếp Phong bì